Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Profil


Vyrábame a dodávame betónové výrobky:

 • železničné podvaly SB-8P, BP-3, BP-3S, BP-3K, BP-4, BP-4R
 • podvaly pre dopravné podniky SB-6DP (rozchod 1435mm), SB-8B (rozchod 1000mm a 1435mm), 
 • šachtové a studničné betónové skruže
 • cestné panely, cestné obrubníky 
 • šalovacie dielce 
 • chodníkové dosky a obrubníky 
 • polovegetačné tvárnice 
 • káblové žlaby a poklopy 
 • nástupištné hrany L-100
 • priekopové a odvodňovacie tvárnice, vodomerné šachty 
 • betónové výrobky na základe návrhu zákazníka 
 • TRANSPORT BETÓN 

Autodoprava

 • odvoz výrobkov /nákladné vozidlo Volvo+hydraulické rameno, nákladné vozidlo Volvo + príves/
profil
profil