Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

VÝROBA BETÓNOVÝCH PODVALOV, BETÓNOVÝCH PREFABRIKÁTOV A TRANSPORT BETÓNU

ŽPSV   a.s.  Čaňa  je   nástupcom  jedného   z   bývalých  závodov   štátneho   podniku „Průmyslová výroba želemičného stavebnictví" so sídlom u Prahe, ktorá vznikla v roku 1953 a jeho činnosť sa zameriavala na celú oblasť želeničnej siete u bývalej ČSR. Súčasne vznikli štátne podniky „Železniční stavebnictví" a „Elektrifikace železníc".

Úlohou novovzniknutého podniku bolo vyrábať priemyselným spôsobom želemičné štrky, štrkopiesky, betónové podvaly a betónové prefabrikované výrobky pre potreby želemičnej dopravy a to v závodoch v českej republike Borohrádek, Doloplazy, Noué Hrady, Čerčany a Uherský Ostroh, a v Slouenskej republike Čaňa a Senec.

Po známychpolitických zmenách v bývalej ČSFR sa podnik vroku 1992 transformoval na akciovú spoločnosť „Železničná průmyslouá stavebná výroba" a po rozdelení ČSFR vznikla v Slouenskej republike dcérska spoločnosť „ŽPSV a.s. Čaňa" v súčasnej dobe s majetkovým podielom ŽPSV,s.r.o. a Železnicami Slouenskej republiky.

Hlavným predmetom činnosti ŽPSV a.s. Čaň.a je výroba priečnych predom predpätých železobetónových podvalov. Ďalej je to tzv. ostatná betonárska výroba, napr. nástupištné, priekopové,  káblové, cestné, plotové  betónové prefabrikáty  a výroba a dodávka transportbetónu.

V súčasnosti vyrábame  železničné podvaly pre rozchod 1435 mm a 1520 mm do rýchlosti 160 km/ hod. a 200 km/ hod.

Betónové výrobky z našej spoločnosti sú certifikované na  základe čoho vieme vypracovať vyhlásenie o parametroch. Spoločnosť má zavedené tri manažérske systémy a to: systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016, systém  environmentálneho  manažérstva  podľa  normy  STN  EN  ISO  14001:2016 a  systém  manažérstva   bezpečnosti  a  ochrany  zdravia  pri  práci podľa  normy STN ISO 45 001:2019