Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

VÝROBA BETÓNOVÝCH PODVALOV, BETÓNOVÝCH PREFABRIKÁTOV A TRANSPORT BETÓNU

ŽPSV   a.s.  Čaňa  je   nástupcom  jedného  z  bývalých  závodov štátneho podniku „Průmyslová výroba dopravního stavebnictví" so sídlom v Prahe, ktorá vznikla v roku 1953 a jeho činnosť sa zameriavala na celú oblasť želeničnej siete v bývalej ČSR. Súčasne vznikli štátne podniky „Železniční stavebnictví" a „Elektrifikace železníc".

Úlohou novovzniknutého podniku bolo vyrábať priemyselným spôsobom železničné štrky, štrkopiesky, betónové podvaly a betónové prefabrikované výrobky pre potreby železničnej dopravy a to v závodoch v Českej republike: Borohrádek, Doloplazy, Nové Hrady, Čerčany, Uherský Ostroh a v Slovenskej republike: Čaňa a Senec.

Po známych politických zmenách v bývalej ČSFR sa podnik v roku 1992 transformoval na akciovú spoločnosť „Železničná priemyselná stavebná výroba" a po rozdelení ČSFR vznikla v Slovenskej republike dcérska spoločnosť „ŽPSV a.s. Čaňa" - v súčasnej dobe s majetkovým podielom ŽPSV s.r.o. (Uherský Ostroh) a Železnice Slovenskej republiky.

Hlavným predmetom činnosti ŽPSV a.s. Čaňa je výroba priečnych dopredu predpätých železobetónových podvalov. Ďalej je to tzv. ostatná betonárska výroba, napr. nástupištné, priekopové,  káblové, cestné, plotové betónové prefabrikáty a tiež výroba a dodávka transportbetónu.

V súčasnosti vyrábame železničné podvaly pre rozchod 1 435 mm a 1 520 mm do rýchlosti 160 km/hod. a 200 km/hod.

Betónové výrobky z našej spoločnosti sú certifikované na základe čoho vieme vypracovať vyhlásenie o parametroch. Spoločnosť má zavedené tri manažérske systémy, a to: systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016, systém  environmentálneho  manažérstva  podľa  normy  STN  EN  ISO  14001:2016  a  systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia    pri práci podľa normy STN ISO 45 001:2019.