ŽPSV a.s. Čaňa, Osloboditeľov 127, Čaňa +421 55 6999 528, +421 55 6999 491 zpsv@zpsv.sk
 
ŽPSV a.s. Čaňa
 
 
 

Výroba betónových podvalov, betónových prefabrikátov a transport betónu 

ŽPSV a.s. Čaňa je nástupcom jedného zo závodov štátneho podniku „Prumyslová výroba dopravného stavebnictví“ so sídlom v Prahe s celoštátnou pôsobnosťou v bývalej ČSR, ktorej vznik sa datuje od roku 1953. Jeho hlavnou náplňou bola ťažba a výroba železničných štrkov, štrkopieskov a od roku 1955 aj betonárska výroba.

V roku 1962 sa sídlo podniku presťahovalo z Prahy do Uh. Ostrohu, ale už z názvom „Železničná priemyselná stavebná výroba“, ktorá sa stala súčasťou VHJ Železničné stavebníctvo Bratislava. Jedným zo závodov bol aj závod Čaňa s produkciou výroby železničných štrkov a betónovej prefabrikácie, hlavne výrobou priečnych železobetónových podvalov.

V roku 1992 v prvej vlne privatizácie vzniká Železničná priemyselná stavebná výroba Uherský Ostroh a.s. a následne po rozdelení ČSFR vzniká ŽPSV Uherský Ostroh a.s.- podnikateľské stredisko Čaňa ako zahraničná zložka s daňovou subjektivitou v Slovenskej republike. V roku 1995 vzniká ŽPSV a.s. Čaňa ako samostatný právny subjekt v SR.